KETTLER


 

 

 

Herb : w polu srebrnym zawiasa kotłowa
           czerwona.
Klejnot : tarcza z godłem pomiędzy dwoma
               piórami bażancimi, srebrnym
               i czerwonym.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego.

Używała go westfalska rodzina Kettlerów,
której jedna gałąź osiedliła się w Inflantach
w 1 poł. XVI w. 

Herb podstawowy  
Odmiana herbu przysługująca Kettlerom z gałęzi z Neu Assen i Hovestadt,
założonej przez Goswina I (*ok.1408 †1482) z której wywodziła się gałąź kurlandzka rodu. 

Odmiany herbu przysługująca Kettlerom książętom Kurlandii i Semigalii.
Z nich : Gotard I (III) (*1517 †1587) wielki mistrz zakonu Kawalerów Mieczowych został
po sekularyzacji zakonu w 1561 r. świeckim księciem Kurlandii i Samigalii,
gdzie jego potomkowie panowali do 1737 r.