KIERDEJA (Kierdejowa)

 


Herb :
w słup, w polu błękitnym trzy lilie srebrne
            w słup, lewe pole czerwone.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : z prawej błękitne, z lewej czerwone,
             podbite srebrem.

Według J.Długosza herb nadany w 1377 r.
przez króla Ludwika Węgierskiego, mającemu pochodzić z Krymu Kierdejowi, potomkowi
chanów Tatarskich, najstarsza pieczęć z 1451 r., najstarszy zapis z 1436 r.
Występował głównie w ziemi chełmskiej
i na Litwie.

Używało go około 20 rodzin :
Czaplic, Dzius (Dziusza), Girdziewicz,
Girsztowt,
Hojski, Hos(ś)cki, Hościł, Hubczyc, Jarmund, Jarmundowicz, Kierdej, Kiernicki, Kikłowicz, Kosecki, Koziński, Krzywi(e)cki, Mniszyński, Mylski, Pohorecki, Szpanowski, Wielhorski

Herb podstawowy  

Pierwotna forma herbu


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Wielhorskim.
Z nich : Michał (*ok.1730 †1814) otrzymał 27.II. 1787 od cesarza Józefa II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji,
Władysław Aleksander Michał
, Gustaw Aleksander Michał (*1798 †1874)
oraz Józef otrzymali w 1824 r. potwierdzenie tytułu w Królestwie Polskim,
a Józef Łukasz, Jan Nepomucen Stanisław, Gustaw Aleksander Michał (*1798 †1874)
oraz Władysław Aleksander Michał 30.XI. 1849 r. w Rosji,
ostatnim uprawnionym do tytułu był Michał (*1890 †1942).