KIETLICZ (Kiczka)

 

Herb : w polu czerwonym trzy węzły złote,
           złączone w środku w rosochę.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb pochodzenia niemieckiego, nie są znane średniowieczne pieczęcie i zapiski sądowe wymieniające ten herb.
Występował głównie na Śląsku. 

Używało go około 20 rodzin :
Brem, Cygan (Czigan, Zigan), Karwiński,
Kietlicz, Kiczka (Kiczki), Owelt, Owilski,
Pawłowski, Pilli, Pluzeński,  Preteszewski, Przedwolszowski, Rajmir, Rayski, Ske(i)dziński, Skiedeński, Skierkowski, Stresz, Studeński  

Odmiana śląska herbu Odmiana śląska herbu
Odmiana śląska herbu przysługująca
Cyganom (Czigan, Zigan)
Odmiana śląska herbu przysługująca :
Karwińskim, Kiczkom


Odmiana śląska herbu przysługująca baronom Karwińskim von Karwin.
Z nich : Jan Nepomucen Wacław otrzymał 6.VIII.1813 od cesarza Franciszka I
dziedziczny tytuł barona w Austrii.