KOMAR

 

 

 

Herb : w polu czerwonym krzyż kawalerski
           srebrny, z którego wyrasta dołem takaż
           lilia na opak.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia ruskiego, znany od XV w. 

Używała go rodzina 
Komarów