KOŃCZYC (Sempiór, Mniszech)

Herb : w polu czerwonym siedem piór strusich
           w wachlarz czarnych.
Klejnot : samo godło.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia czeskiego, znany w Polsce
od XVI w. 

Używała go rodzina Mniszchów

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Mniszchom.
Z nich : bracia Józef Jan Tadeusz (*1742 †1797), Stanisław Jerzy (*1745 †1806)
i Michał Jerzy (*1748 †1806) otrzymali 22.IV.1783 od cesarza Józefa II
dziedziczne tytuły hrabiów Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
Karol Filip (*1794 †1846)
otrzymał 3.XI.1848 potwierdzenie tytułu w Rosji,
ostatnim uprawnionym do tytułu był Aleksander Emanuel Kazimierz (*1871 †1940).Wariant odmiany herbu przysługującej
hrabiom
Mniszchom.


Wariant odmiany herbu przysługującej
hrabiom
Mniszchom.