KOPACZ (Fossor, Krzydło, Skrzydło, Topacz)

Herb : w polu czerwonym skrzydło orle czarne
           z łapą złotą.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : czerwone podbite czarnym.

Herb pochodzenia śląskiego, najstarsza pieczęć
z 1254 r., najstarszy zapis z 1404 r.
Występował głównie w ziemi sieradzkiej 
i księstwie oświęcimskim.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
o imieniu Giedorwoch.

Używało go około 65 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Odmiana śląska herbu przysługująca
Holcznowskim (Holtznowski)
Odmiana śląska herbu przysługująca
Nawojom (Nawoy)
Odmiana śląska herbu przysługująca
Bertultowiczom (Bertultowitz)