KORAB

Herb : w polu czerwonym korab złoty z takąż
           wieżą murowaną i blankowaną.
Klejnot : samo godło.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb pochodzenia angielskiego, najstarsza pieczęć z 1299 r., najstarszy zapis z 1403 r.
Występował głównie w ziemi kaliskiej,
poznańskiej, sieradzkiej i na Mazowszu.

Używało go około 210 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Pierwotna forma herbu Odmiana herbu przysługująca
Dziekońskim
Odmiana herbu przysługująca
Hordziejowskim (Hordyjowskim)
Odmiana herbu przysługująca Krynickim.
Z nobilitacji Jana Krynickiegoi z 17.VIII.1619 r.
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]