KORCZAK (Karby, Psiennik, Wręby)

Herb : w polu czerwonym trzy wręby srebrne.
Klejnot : pół szczenięcia srebrnego w czarze
               złotej.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia węgierskiego, najstarsza pieczęć z 1432 r., najstarszy zapis z 1368 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej, 
lubelskiej oraz na Rusi.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
o imieniu Czupa.

Używało go około 305 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

Inny wariant herbu podstawowego Inny wariant herbu podstawowego

Pierwotna forma herbu

Odmiana herbu przysługująca :
Bedlewiczom, Będlewiczom,
Będlewskim

Odmiana herbu przysługująca :
Dermontom, Dermuntom,
Siwińskim

Odmiana herbu przysługująca
Hornowskim
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]

Odmiana herbu przysługująca
Jaroszyńskim
Odmiana herbu przysługująca :
Jeleńskim, Kotwiczom, Łaniewskim,
Świdłom, Ulczyckim
Odmiana herbu przysługująca :
Konarzewskim, Konaszewskim
Odmiana herbu przysługująca
Korytyńskim
Odmiana herbu przysługująca
Krynickim
Odmiana herbu przysługująca
Morochowskim

Odmiana herbu przysługująca
Newelskim

Odmiana herbu przysługująca :
Siliczom, Wytyzom

Odmiana herbu przysługująca :
Wolckim, WołkomOdmiana herbu przysługująca hrabiom Branickim.
Z nich : Władysław Grzegorz (*1782 †1843) otrzymał 18.VII.1839 (dyplom 27.VI.1841)
od cara Mikołaja I uznanie dziedzicznego tytułu hrabiego w Rosji,
który miał być rzekomo nadany jego ojcu
Franciszkowi Ksaweremu (*ok.1730 †1819),
tytuł został potwierdzony w Rosji 9.III.1871, 24.X.1890 i 10.XII.1901,
ostatnim uprawnionym do tytułu był Adam Maria Jan (*1892
†1947).


Inna odmiana herbu przysługującej hrabiom Branickim w Rosji.Odmiana herbu przysługująca hrabiom Chołoniewskim.
Z nich bracia :
Ignacy (*ok.1740 †1823), Rafał (*ok.1750 †1819)
i Franciszek Ksawery (*1748/51 †1830) otrzymali 30.III.1798 od cesarza Franciszka II
dziedziczne tytuły hrabiów w Galicji,
przedstawiciele rodu otrzymali 28.I.1842 i 21.XII.1849 potwierdzenie tytułu w Rosji,
ostatnim uprawnionym do tytułu był Ludwik Jan (*1904
†?).


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Drohojowskim.
Z nich :
Antoni Jan (†1789), Wiktor Witold oraz Jan otrzymali w 1783 r. od cesarza Józefa II
dziedziczne tytuły hrabiów w Galicji, ostatnim uprawnionym do tytułu był potomek pierwszego
z wyżej wymienionych Józef (*1932
†1985).

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Iliniczom.
Z nich : Jerzy "Młodszy" (*1533 †1569)
otrzymał 10.VIII.1553 lub 1555
od króla i późniejszego cesarza Ferdynanda I
dziedziczny tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.).(1)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Komorowskim.
Z nich : Piotr (†1476)
został mianowany w 1469 r. przez króla Węgier Macieja Korwina
"hrabią na Liptowie i Orawie", po jego śmierci oraz wygaśnięciu jego potomków
tytułu hrabiego zaczął używać jego brat Mikołaj, a później jego potomkowie.
Rodzeństwo : Józefa Kunegunda (*ok.1760 †1816), Kordula Marianna (*1764 †p. 1837),
Franciszek Antoni (*1766 †?)
, Józef Stefan (*1767 †1847), Antoni Piotr (*1769 †1826),
Antonina Leonora (*1770 †1838)
 oraz Augustyn (*1771 †1825) otrzymało 13.IV.1793
potwierdzenie tytułów hrabiów w Galicji, 
Ignacy Julian (*1774 †1846) i jego brat Cyprian Kajetan (*1776 †1858) otrzymali 19.X.1803
potwierdzenie tytułów w Galicji, w Królestwie Polskim w 1824 i 1834 r.,
Ignacy (†1877) otrzymał 5.VII.1844 potwierdzenie tytułu hrabiowskiego w Rosji.

(2)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Komorowskim (z linii litewskiej).
Pochodzili z rodziny pieczętującą się pierwotnie prawdopodobnie odmianą herbu Dołęga.
Z nich : bracia : Stanisław Franciszek Wincenty (*1863 †po 1892),
Stefan Karol (*1866 †1919), Czesław August (*1867 †1916) i Wiktor Emil (*1870 †po 1892),
synowie Augustyna Piotra, ich brat stryjeczny Leon Wilhelm (*1849 †1900),
syn
Wiktora Tomasza, bracia : Piotr Antoni (*1862 †1920), Jarosław Jan Narcyz (*1865 †1919)Szymon Stanisław Cyryl (*1869 †1907), synowie Antoniego Jerzego Augusta,
ich bracia stryjeczni :
Zygmunt Leopold Piotr (*1865 †1920), Antoni August Samuel (*1873 †1910)
i Witold Stanisław Adam (*1875 †1894), synowie Piotra Jana oraz ich kuzyni,
bracia : Adam Stanisław Hieronim (*1873 †1923), Henryk Onufry Seweryn (*1875 †1922)
i Józef Wiktor Onufry (*1876 †1947), synowie Jana Leopolda Antoniego
otrzymali 1.XII.1892 potwierdzenie tytułów hrabiów przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Austrii.

Inna odmiana herbu przysługująca hrabiom Komorowskim w Rosji.