KORNIC (Bies, Kornicz, Kurnic)

 

Herb : w polu czerwonym na trzech stopniach 
           srebrnych lub złotych krzyż św.Antoniego
           (w kształcie litery "T") srebrny lub złoty
           z takimiż kamieniami młyńskimi lub
           połubocheńcami na końcach ramion.
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : czerwone podbite srebrem lub złotem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z około 1440 r., najstarszy zapis z 1420 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej,
sandomierskiej i sieradzkiej oraz w księstwach
oświęcimskim i zatorskim.

Używało go nieco ponad 45 rodzin :  ZOBACZ
 

Herb podstawowy  
Inny wariant herbu podstawowego Pierwotna forma herbu
Odmiana śląska herbu przysługująca
Bielikom
Odmiana śląska herbu przysługująca :
Bludowskim, Frydrychowskim, Góreckim,
Klochom, Koczeńs
kim, Kornicom,
Laskom, Sobkom
[ inne warianty tej odmiany herbu => ]
 
Odmiana śląska herbu przysługująca
Hi(y)nalom
Odmiana herbu przysługująca
Porębskim


Odmiana herbu przysługująca baronom Góreckim (Guretzky von Kornitz und Gureck).
Z nich : Jerzy Wilhelm (*1720 †1784) otrzymał od cesarzowej Marii Teresy
dziedziczny tytuł barona Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.)


Odmiana herbu przysługująca baronom Klochom.
Z nich : Franciszek Leopold (*1736 †1805) oraz jego dzieci : Karol Henryk (*1768 †1812),
Joanna Henrietta (*1789 †1813) i Leopold Otto Ferdynand (*1791 †1839) otrzymali
13.XI.1804 od króla Fryderyka Wilhelma III dziedziczne tytuły baronów w Prusach,
inny Franciszek Leopold (*1846 †1822) oraz jego nieznanym z imienia syn, porucznik wojsk
pruskich otrzymali takież tytuły 5.III.1805
 
Odmiana herbu przysługująca baronom Sobkom (von Sobeck und Kornitz).
Z nich : bracia Henryk I (†1637) i Jerzy III "Młodszy" (†1649) otrzymali 27.XI.1635
oraz 27.VIII.1637 od cesarza Ferdynanda II dziedziczne tytuły baronów w Czechach

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Sobkom (von Sobeck und Kornitz).
Z nich : Karol Henryk I (*ok.1683 †1738) otrzymał 18.X.1715 od cesarza Karola VI
dziedziczny tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.)