KORYBUT

 

Herb : w polu czerwonym półksiężyc na opak, 
           złoty lub srebrny z krzyżem zdwojonym 
           zaćwieczonym na barku złotym, srebrnym
           lub czarnym i z gwiazdą w środku złotą.
Klejnot : trzy pióra strusie lub mitra książęca
               w herbie rodzin utytułowanych.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb pochodzenia ruskiego.

Używało go około 10 rodzin :
Daszkiewicz, Galiński, Korybut, Łahiszyński, Nikitinicz, Zdanowicz, Żdanowicz,
a także : Porycki, Wiśniowiecki, Woroniecki, Zbaraski - rody utytułowane wywodzące się 
od książąt nieświckich, potomków księcia nowogrodzko-siewierskiego Korybuta (*ok.1355
†po 1404) syna wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowicza lub książąt turowsko-pińskich z dynastii Rurykowiczów.

Herb podstawowy  
Wariant herbu podstawowego Wariant herbu podstawowegoOdmiana herbu przysługująca
Daszkiewiczom
Odmiana herbu przysługująca książętom
Zbaraskim
oraz Wiśnowieckim
[ inne warianty tej odmiany herbu => ]Odmiana herbu przysługująca książętom Woronieckim
zatwierdzona w 1821 r. przez senat Królestwa Polskiego.
[ inne warianty tej odmiany herbu => 1, 2 ]