KORZBOK (Karpie, Korcbog)

Herb : w polu błękitnym lub srebrnym trzy karpie
           złote w słup.
Klejnot : pięć piór strusich srebrnych.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb pochodzenia niemieckiego, najstarsza pieczęć z 1322 r., najstarszy zapis z 1415 r.
Występował głównie na Śląsku.

Używało go niespełna 30 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Inny wariant herbu podstawowego Pierwotna forma herbu

Odmiana herbu przysługująca
Karchowskim

Odmiana herbu przysługująca
Monty(i)gajłom

Odmiana herbu przysługująca
Tuchołkom

Odmiana śląska herbu przysługująca
Kurzbachom (Kurtzbach)

Odmiana śląska herbu przysługująca
Seydlitzom (Zajdlicz)

 

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Łąckim.
Z nich : Władysław Tomasz (*1821 †1908) otrzymał 1.II.1892 (dyplom z 11.XII.1893)
dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach na zasadzie primogenitury z obowiązkiem posiadania dóbr Ordynacji Lwówek, ostatnim uprawnionym do tytułu był Stanisław Antoni Ignacy (*1866 †1937).