KOŚCIESZA (Strzegomia)

 

Herb : w polu czerwonym rogacina (strzała
           bez opierzenia) rozdarta i przekrzyżowana,
          srebrna.
Klejnot : pięć piór strusich lub głowa
               kobiety czerwona, z warkoczem
               i uszami oślimi srebrnymi.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z około 1317 r., najstarszy zapis z 1400 r.
Występował głównie w ziemi kaliskiej 
i sieradzkiej oraz na Mazowszu i Litwie.

Używało go niespełna 250 rodzin :  ZOBACZ
 

Herb podstawowy

 


Pierwotna forma herbu

Odmiana herbu przysługująca :
Aleksandrowiczom, Błusom, 
Skorulskim

Odmiana herbu przysługująca
Bereśniewiczom
Odmiana śląska herbu.
Uważana także za odmianę herbu Odrowąż,
przysługująca :
Czelom, Mleczkom
Odmiana herbu przysługująca
Czyżom
Odmiana herbu przysługująca
Dalińskim
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]

Odmiana herbu przysługująca
Karnicki
m

Odmiana herbu przysługująca :
Kojałowiczom, Murawickim,
Szymkowicz
om, Wijukom
Odmiana herbu przysługująca :
Kolenk
om, Wołkom, Wołkowiczom
Odmiana herbu przysługująca :
Korneckim, Korzeniewskim
Odmiana herbu przysługująca
Olszewski
m
Odmiana herbu przysługująca
Piłsudskim
Odmiana herbu przysługująca :
Stetkiewiczom, Żabom

Odmiana herbu przysługująca
hrabiom
Chodkiewiczom
Z nich : Hieronim (Jarosz) (*ok.1500 †1561) otrzymał w 1555 r. od cesarza Ferdynanda I
tytuł hrabiego Rzeszy (S.I.R.)
Odmiana herbu przysługująca
hrabiom
Chodkiewiczom.
Z nich : Jan Hieronim (*ok.1537 †1579)
otrzymał 10.VI.1568 od króla
Zygmunta II Augusta
potwierdzenie dziedzicznego tytułu
hrabiowskiego związanego z posiadaniem
dóbr Szkłowa i Myszy, tytuł wygasł w 1626 r.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Chodkiewiczom.
Z nich : Aleksander Franciszek (*1776 †1838) otrzymał w 1819 r.
uznanie tytułu hrabiowskiego w Królestwie Polskim.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Golejewskim.
Z nich : Jan otrzymał 8.II.1783 dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji,
ostatnim uprawnionym do tytułu był Antoni Leonard (*1819 †1893).


Odmiana herbu przysługująca baronom Karnickim.
Z nich : Remigian Felicjan (*1749 †po 1812) otrzymał 17.XII.1782
od cesarza Józefa II dziedziczny tytuł barona w Galicji.
Herby : Półkozic - herb matki otrzymującego tytuł (Katarzyny Wielowieyskiej),
Nowina
- herb babki ojczystej (Anny Lisowskiej),
Szaława
- herb prababki ojczystej (Elżbiety Świrskiej),
Korczak
- herb drugiej prababki ojczystej (Teresy Michalewskiej),
na tarczy sercowej : Kościesza - herb własny.


Odmiana herbu przysługująca
hrabiom
Karnickim.
Z nich : bracia Kajetan Cyriak (*1791 †1856)
i Roman Wawrzyniec (*1793 †1854)
oraz ich bratanek
Feliks Cyprian Stanisław (*1809 †1875)
otrzymali 10.II.1844 (dyplom z 12.VIII.1845)
od cesarza Ferdynanda I dziedziczne tytuły hrabiów w Austrii.


Odmiana herbu przysługująca
książętom
Dolskim
pochodzącym prawdopodobnie od książąt turowsko-pińskich z dynastii Rurykowiczów,
ostatnim przedstawicielem rodu
był Jan Karol (*1640 †1695).