KOSY (Wilcze Kosy)

Herb : w polu czerwonym dwie wilczekosy
           ostrzami w dół zachodzącymi na siebie,
           srebrne.
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski.

Używało go rodziny Aleks(x)androwiczów
oraz Kosaczy

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca
Aleks(x)androwiczom

Odmiana herbu przysługująca
hrabiom
Aleks(x)androwiczom.
Z nich : Stanisław (*1781 †1826)
otrzymał 9.X.1800 od cesarza Franciszka II dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji,
a w 1819 r. od Deputacji Senatu Królestwa Polskiego uznanie tytułu,
Stanisław Alojzy (*1817 †1888)
i Antoni Tomasz otrzymali 27.XII.1847
potwierdzenie tytułu w Rosji.