KOTULIŃSKI (Kottulinski)

 

Herb : w polu błękitnym noga orla złota. 
Klejnot : trzy pióra strusie srebrne lub pióro
               złote pomiędzy błękitnymi.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb pochodzenia śląskiego.

Uważany za odmianę herbu Kopacz

Używała go rodzina Kotulińskich (Kottulinski).
Byli właścicielami Jelcza, Dobromierza, Biestrzykowic i Jakubowic na Dolnym Śląsku
oraz Kotulina, Toszka, Pyskowic i Komorzna
na Górnym Śląsku.

Wariant herbu podstawowego Odmiana herbu
Odmiana herbu Odmiana herbu
Odmiana herbu Odmiana herbuOdmiana herbu przysługująca baronom Kottulinskim von Kottulin.
Z nich : Mikołaj (Nikel) (†po 1518) otrzymał 24.X.1518 od cesarza Maksymiliana I
tytuły barona Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
Jan (*ok.1610 †po 1652)
otrzymał 30.IX.1652 od cesarza Ferdynanda III tytuły barona w Czechach, podobnie jak Daniel (†XI.1688) od cesarza Leopolda I 20.II.1666.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Kottulinskim von Kottulin.
Z nich : baron Daniel Leopold (†1750) oraz jego syn Daniel Krzysztof (†p. 1760)
otrzymali 30.IX.1748 od króla Fryderyka II "Wielkiego" tytuły hrabiów w Prusach,
natomiast baron Franciszek Karol I (*1674 †1749) otrzymał 26.II.1706 od cesarza Józefa I
tytuł hrabiego w Czechach.
Inny wariant odmiany herbu przysługującej
hrabiom Kottulinskim von Kottulin.

Inny wariant odmiany herbu przysługującej
hrabiom Kottulinskim von Kottulin.