KOTWICA (Anchora, Marina)

 

Herb : w polu czerwonym kotwica srebrna.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, znany od XIV w, najstarsza pieczęć
z 1307 r., najstarsze zapisy z lat 1464-80.

Używało go ponad 20 rodzin :
Achmatowicz
, Achmeciewicz, Barszczewski, Bartoszewicz, Chawryłowicz, Duniewicz,
Dziatko, Gilewski, Herman, Jesiotrowski,
Juraha, Kęstowicz, Klug, Kołłątaj, Kotwicki, Misiuna, Misiura, Missun, Missuna, Obuchow,
Oni(e)chimowski, Sturnberg, Turnowski,
Wargira, Wiłkuski

 

Herb podstawowy  
Odmiana herbu przysługująca
Duniewiczom
.
Z nobilitacji Antoniego Duniewicza
z 22.XII.1791 r.


Odmiana herbu przysługująca
Klugom
.
Z nobilitacji Jana Jakuba Kluga
z 4.V.1791 r.