KOTWICZ (Ćwieki, Kotwic)

Herb : w polu srebrnym pas czerwony.
Klejnot : ręka zbrojna z mieczem.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia śląskiego, najstarsza pieczęć
z 1357 r., najstarszy zapis z 1422 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej,
w Wielkopolsce, na Mazowszu, Litwie i Śląsku.

Używało go około 75 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca
Kaleczyckim

Odmiana herbu przysługująca :
Lenkiewiczom, Strupińskim, Tołkaczom

Odmiana śląska herbu przysługująca :
Kale(ę)ckim, Kotwicom (Kottwitz)
STRZAŁA
Odmiana śląska herbu przysługująca :

Chmielikom, Dzielawskim, Milowanskim,
Silchenom (Silhan, Silheim),
Strzałom (Strzela), Strzałeckim
STRZAŁA
Inny wariant odmiany herbu 
STRZAŁA
Inny wariant odmiany herbu 
STRZAŁA
Inny wariant odmiany herbu