KROJE

 

Herb : w polu czerwonym trzy kroje srebrne 
           w rosochę. 
Klejnot : ogon pawi.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb nieznanego pochodzenia, najpewniej polski.
Występował głównie w ziemi łęczyckiej,
sieradzkiej oraz na Litwie.
Uważany za odmianę herbu Rola

Używało go kilka rodzin :
Budek, Chalecki, Daniusiewicz, Domamewski, Domaniewski, Kalinkowski, Kopeć, Kroja,
Krokier, Krzerzewkowski, Krzerzewski, Krzesz, Krzeszewicz, Krzesze(o)wski, Kubiłojć, Łoktowski, Rylski, Skotnicki, Staszkiewicz,
Tarnawski, Wawrzecki

Herb podstawowy  
Odmiana herbu przysługująca
Kopciom