KUR (Kur Biały, Kokot)
Herb :
w polu czerwonym kogut stojący srebrny
           z orężem, grzebieniem i koralami złotymi.
Klejnot : samo godło.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, najstarsze wzmianki o nim
pochodzą z 1300 r.
Występował pierwotnie na Mazowszu, a później
także w Małopolsce, na Śląsku, Podlasiu, Lubelszczyźnie a także w dawnym województwie
mścisławskim.

Używała go kilka rodzin :
Horody(e)ński, Horodziński, Karsza(e)ński,
Kicki, Kiczka, Kur, Kurkowski, Kurowski, 

Herb podstawowy  

KUR II (Kur Czarny)
Odmiana herbu przysługująca Kurkowskim.
potwierdzona w 1782 r. w Galicji dla Jana Nepomucena.