KURBSKI 

 


Herb :
w polu błękitnym lew złoty, tarcza
           okryta płaszczem czerwonym podbitym
           gronostajami i zwieńczonym mitrą
           książęcą.

Herb pochodzenia ruskiego.

Używali go książęta Kurbs
cy, gałąź książąt jarosławskich z dynastii Rurykowiczów.