KURCZ (Kniaź, Kniaźnin)

 

Herb : w polu czerwonym pomiędzy gwiazdą 
           złotą i takimż półksiężycem, w słup,
           barkiem w lewo, rogacina (strzała bez
           opierzenia) rozdarta i przekrzyżowana,
           srebrna, na opak, z takąż belką w pas
           z końcami załamanymi ku górze,
           zamiast żeleźca.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia ruskiego, znany od XVI w. 

Używało go nieco ponad 10 rodzin :
Bielski, Brzeski, Bułyha (Bułyha-Kurcewicz), Bułykabułat, Buremski, Kniaź, Kurcewicz,
Kurcz, Kurczewicz, Mazepa-Koledyński
(Mazepa-Kołodyński), Opnowicz (Opanowicz, Oponowicz), Taras

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca książętom Kurcewiczom oraz Buremskim (Boremlskim),
pochodzącym prawdopodobnie od wnuka wielkiego księcia litewskiego Giedymina
księcia pińskiego Wasyla Narymuntowicza (*przed 1330 †po 1392).