LACKI (Smok)

Herb : w polu czerwonym pod krzyżem
           kawalerskim złotym hybryda, pół gryfa 
           srebrnego i pół smoka czarnego.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia ruskiego (wg K.Niesieckiego), występował na Litwie od 1534 r. dokąd zbiegł
wojewoda i okolniczy wlk. ks. moskiewskiego
Iwan Wasyljewicz Zacharin-Koszkin
.

Używała go rodzina
Lackich