ŁADA (Ładzic, Mancz)


Herb : w polu błękitnym między strzałą 
           złotą i takąż strzałą rozdartą
           (z rozdarciem zamiast żeleźca), podkowa
           srebrna z zaćwieczonym krzyżem
           kawalerskim srebrnym lub złotym. 
Klejnot : pół ukoronowanego (lub bez korony) 
               lwa złotego z mieczem w prawej łapie
               (lub w obu łapach).
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb polski, najstarszy zapis z 1401 r.
Występował głównie na Mazowszu. 

Używało go około 125 rodzin :  ZOBACZ 

Herb podstawowy  
Inny wariant herbu podstawowego Pierwotna forma herbu

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Grodzickim.
Z nich :
Jan Nepomucen otrzymał 8.V.1800
od cesarza Franciszka II dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji Zachodniej,
potwierdzony w Królestwie Polskim w 1824 r.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Grodzickim.
Z nich :
Jan Nepomucen otrzymał 29.VI.1801
od cesarza Franciszka II potwierdzenie dziedzicznego tytułu hrabiego
we wszystkich krajach cesarstwa.