ŁAGODA (Wierzynkowa, Połańce)

Herb : w pas, pola czerwone i srebrne. 
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego, najstarsza pieczęć z 1359 r., najstarszy zapis z 1446 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej
i sandomierskiej. 

Używało go nieco ponad 10 rodzin :
Gaboński, Garlicki, Łososki, Łososiński, Platemberg, Smogorzewski, Stroński, Śledziowski, Śledziejowski, Werenko,
Wernicki, Wernik, Wernikowski, Wierzynek

Odmiana herbu przysługująca baronom Werenkom.
Z nich :
Antoni, potomek kupca i bankiera krakowskiego Mikołaja Wierzynka
otrzymał 5.VI.1783 od cesarza Józefa II dziedziczny tytuł barona w Galicji.