LARYSZA (Laryssa, Borys)


Herb :
w polu czerwonym dwa lemiesze srebrne
           w pas, barkami do siebie.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia włoskiego, przeniesiony
ze Śląska, najstarszy zapis z 1420 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej
i na Śląsku.

Używało go około 20 rodzin :
Chechelski, Chocholaty, Domański,
Dumański, Janczewski, Larysz (von Larisch),
Lebla, Łastowiecki, Łastowski, Madaliński,
Męczalski, Mendalski, Niedzielski,
Palimączyński, Perzanowski, Przecławski, Szokalski, Wnuczek, Zdanowski  

Herb podstawowy  
Odmiana śląska herbu przysługująca
Laryszom (von Larisch)


Odmiana herbu przysługująca baronom von Larisch.
Z nich :
z gałęzi z Elguth (Ligoty) -
Jan Fryderyk Henryk (*1614 †1669) otrzymał 4.VIII.1654
od cesarza Ferdynanda III tytuł barona w Czechach,

z gałęzi z Gross Nimsdorf (Naczęsławic) i odnogi z Gross Stein (Kamienia Śląskiego) -
bracia przyrodni Franciszek Józef
i Karol Ludwik otrzymali 22.IV.1720 od cesarza Karola VI
tytuły baronów w Czechach,

z gałęzi z Bulowitz (Bulowic) - Adrian Stanisław (*1848 †1909) otrzymał w 1892 r.
zezwolenie na używanie tytułu barona w Austrii.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Larisch.
Z nich :
z gałęzi z Elguth (Ligoty) -
Franciszek Jan Wilhelm (*1698 †1764)
otrzymał 24.IV.1748 od cesarzowej Marii Teresy tytuł hrabiego w Czechach.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Larisch von Mönnich.
Z nich :
z gałęzi z Elguth (Ligoty) - Jan Józef Antoni (*1766 †1820)
poślubił w 1790 r. Annę Marię (*1771 †1820) dziedziczkę rodu von Mönnich,
a 24.I.1791 otrzymał od cesarza Leopolda II potwierdzenie prawa używania nazwisk
i herbów obydwu rodów dla siebie i swoich potomków.