LELIWA


Wariant herbu podstawowego
z klejnotem używanym od XVI w.

Herb : w polu błękitnym półksiężyc złoty 
           z takąż gwiazdą w środku.
Klejnot : godło na ogonie pawim lub takież godło, 
               zwieńczone trzema piórami pawimi.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb pochodzenia niemieckiego (wg J.Długosza), najstarsza polska pieczęć z 1334 r.,
najstarszy zapis z 1399 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej,
sandomierskiej i poznańskiej. 
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go Moniwid (Wojciech) wojewoda wileński.

Używało go około 400 rodzin : 
ZOBACZ

Wariant herbu podstawowego
z klejnotem używanym do końca XV w.
Pierwotna forma herbu
Odmiana herbu przysługująca :
Abramowiczom, Granowskim,
Józefowiczom, Piechowskim, Pileckim
Odmiana herbu przysługująca
Adamowiczom
Odmiana herbu przysługująca
Bairom (Bajerom, Bayerom)
Odmiana herbu przysługująca :
Borsztynom, Wodzickim

Odmiana herbu przysługująca :
Cudowskim (Czudowskim),
Daszkowiczom (Daszkiewiczom)

Odmiana herbu przysługująca
Jelcom
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]

Odmiana herbu przysługująca
Jóźwikiewiczom (Juzwikiewiczom),
z nobilitacji Dyzmy i Macieja Jóźwikiewiczów 
z 25.II.1777
Odmiana herbu przysługująca
Kiwalskim

Odmiana herbu przysługująca
Leliwom

Odmiana herbu przysługująca
Ostrowskim

Odmiana herbu przysługująca
Pietraszewiczom (Pietrasiewiczom)

Odmiana herbu przysługująca :
Połońskim, Podlaskim

 
Odmiana herbu przysługująca Sieniawskim.
Posługiwali się nim potomkowie pisarza polnego koronnego Adama Hieronima (†1650).
Odmiana herbu przysługująca
Spęgawskim
Odmiana herbu przysługująca
Tyszkiewiczom
Odmiana herbu przysługująca
Wietckim (Wieteckim)
Odmiana herbu przysługująca
Wojanowskim
Odmiana herbu przysługująca
Zienkowiczom
Odmiana herbu przysługująca
Żychcickim

Odmiana śląska herbu przysługująca baronom Pawlowskim (Pavlovský).
Z nich : Erdmann Ferdynand (*1629 †1683) otrzymał 25.VIII.1666 od cesarza Leopolda I
dziedziczny tytuł barona w Czechach.


(1)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Morsztynom.
Z nich : Jan Andrzej (*1621 †1693) miał rzekomo otrzymać od króla Ludwika XIV
tytuł hrabiego we Francji związany z nabytymi po 1680 r. dobrami Châteauvillain, który wygasł
wraz z bezpotomną śmiercią jego syna Michała Wojciecha (
†1695),
Stefan Benedykt (†1753)
miał rzekomo otrzymać w 1746 r. od cesarza Karola VI
tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
Jan Chrzciciel Konstanty
(†1809) udowodnił w 1782 r. na podstawie dokumentów
uprawnienie do używania tegoż tytułu w Galicji,
jego synowie : Ludwik Felicjan Kajetan (*1782 †1865)
i Filip Jakub Stanisław (*1784 †1823)
otrzymali w 1817 i 1824 r. uznanie tytułów w Królestwie Polskim,
Ludwik Hieronim Władysław (*1886 †1966) oraz jego dwaj kuzyni,
bracia : Henryk Marian Maria (*1859 †1922) i Tadeusz Marian Maria (*1866 †1937)
oraz ich stryjeczny bratanek Ludwik Hieronim Stanisław (*1886 †1966) otrzymali 29.VII.1915
(dyplom 19.V.1916) od cesarza Franciszka Józefa I uznanie dziedzicznych tytułów
hrabiów w Austrii. 

(2)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Czapskim.
Z nich : bracia Mikołaj Adrian Joachim (*1753 †1833) i Grzegorz Longin Józef (*1760 †1810)
otrzymali 27.IX.1804 od króla Fryderyka Wilhelma III tytuły hrabiów w Prusach,
Bogdan Franciszek Serwacy (*1851 †1937) otrzymał w 1861 r. tytuł hrabiego w Prusach
dziedziczny na zasadzie promogenitury i związany z posiadaniem ordynacji smoguleckiej,
wygasły wraz z jego śmiercią.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Hutten-Czapskim.
Z nich : bracia Adam Józef Erazm (*1819 †1884), Karol Ignacy Felicjan (*1821 †1877)
oraz Emeryk Zachariasz Mikołaj (*1828 †1896) otrzymali 12.VI.1874
dziedziczne tytuły hrabiów w RosjiOdmiana herbu przysługująca hrabiom Gołuchowskim.
Z nich : Józef Wincenty (*1734 †1806) otrzymał 17.VI.1783 od cesarza Józefa II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.Odmiana herbu przysługująca hrabiom Tarnowskim.
Z nich : Jan Amor (*1488 †1561) otrzymał w 1547 r. od cesarza tytuł hrabiego S.I.R.,
bracia : Jan Jacek (*1729 †1808), Joachim (†1808)
oraz Rafał (*1741 †1803) otrzymali w 1785 r.
dziedziczne tytuły hrabiów w Galicji, potwierdzenie tytułu w 1824 r. w Królestwie Polskim,
w 1887 r. w Austrii oraz w 1861 r. w Rosji.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Tyszkiewiczom.
Z nich : Wasyl (†1571) miał rzekomo otrzymać w 1569 r. od króla Zygmunta II Augusta
dziedziczny tytuł "hrabiego na Łohojsku i Berdyczowie",
jego potomkowie otrzymali 8.V.1861, 21.V.1861 i 17.XII.1862 potwierdzenie
tytułów hrabiów w Rosji, a 8.XI.1871 w Saksonii,
Marceli Adam Włodzimierz (*1836
†1904) otrzymał 8.XII.1893 potwierdzenie
takiegoż tytułu w Austrii.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Wodzickim.
Z nich : Eliasz (†1805) otrzymał 28.XI.1799 od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji Zachodniej,
Franciszek Jan (†1804) otrzymał takiż tytuł 16.X.1800 (dyplom 30.X.1803), 
bracia Piotr i Józef Wincenty (*1775 †1847) otrzymali 24.V.1824 potwierdzenie tytułu
w Królestwie Polskim, podobnie jak ich kuzyn Stanisław Karol Piotr Cyprian (*1764 †1843),
któremu dodatkowo potwierdzono tytuł w Rosji 2.VII.1842.