LESZCZYC (Bróg, Laska)

Herb : w polu czerwonym bróg złoty ze słupami
           srebrnymi lub złotymi. 
Klejnot : godło w skos na ogonie pawim.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1343 r., najstarszy zapis z 1397 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej
i poznańskiej. 

Używało go nieco ponad 150 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy
[ inny wariant herbu podstawowego => ]
 

                  Pierwotna forma herbu

Odmiana herbu przysługująca Kosteckim.
Z nobilitacji Tomasza Kosteckiego
z 11.VIII.1768 r.
Odmiana śląska herbu przysługująca
Koszuckim (Koszutzkim)


Odmiana herbu przysługująca
hrabiom
Sumińskim.
Z nich : Artur Józef (*1834 †1886) otrzymał 1.VII.1870 zezwolenie na używanie tytułu
hrabiego w Saksonii oraz 14.XI.1876 w Prusach,
Michał Hieronim (*1820 †1898)
otrzymał 22.XI.1843 pruskie zezwolenie
na używanie nazwiska "Hrabia Leszczyc
z Sumina Sumiński"
.
Odmiana herbu przysługująca
hrabiom
Radolińskim.
Z nich : Jan Ignacy (*1769 †1845),
jego bratanek Juliusz Stanisław (*1804 †1882)
oraz ich kuzyn Władysław Napoleon Emeryk (*1806 †1879)
otrzymali 17.II.1836 od króla
Fryderyka Wilhelma III dziedziczne tytuły
hrabiów w Prusach.


Odmiana herbu przysługująca książętom von Radolin.
Z nich : Hugo Juliusz Raul (*1841 †1917) otrzymał 16.IV.1888 od cesarza Frderyka III
tytuł księcia w Prusach dziedziczny na zasadzie primogenitury i związany z posiadaniem
ordynacji jarocińskiej, a także zmianą nazwiska na "Fürst von Radolin" oraz nadaniem
każdorazowemu księciu tytulatury "Durchlaucht".