LEWART (Wali Uszy, Walny)

Herb : w polu czerwonym ukoronowany lewart
           (lew lub lampart) wspięty srebrny lub złoty. 
Klejnot : pół ukoronowanego lewarta srebrnego
               lub złotego.
Labry : czerwone podbite srebrem lub złotem.

Herb pochodzenia niemieckiego, najstarsza pieczęć z 1434 r., najstarszy zapis z 1417 r.
Występował głównie w ziemi lubelskiej,
sandomierskiej i krakowskiej. 

Używało go nieco ponad 40 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Inny wariant herbu podstawowego Odmiana herbu przysługująca
baronom Lewartowskim.
Z nich : Jan Paweł (*1716 †1786)
otrzymał 2.IX.1783 r. od cesarza Józefa II
dziedziczny tytuł barona w Galicji,
jego wnuk Jerzy (*1787 †1835)
otrzymał w 1824 r. potwierdzenie tytułu
w Królestwie Polskim.