LIS (Mzura, Strzępacz)

Herb : w polu czerwonym rogacina (strzała bez
           opierzenia) dwukrotnie przekrzyżowana,
           srebrna. 
Klejnot : pół lisa wspiętego, czerwonego.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1226 r.,
najstarszy zapis z 1413 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej,
oraz na Mazowszu i Śląsku. 
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go Sunigajło,
kasztelan trocki.

Używało go około 270 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Pierwotna forma herbu Odmiana herbu przysługująca :
Bohufałom, Doraszkiewiczom,
Doroszkiewiczom, Mickiewiczom,
Rymwidom, Sipowiczom, Tymińskim

Odmiana herbu przysługująca
Cyrusom

Odmiana herbu przysługująca
Jerliczom

Odmiana herbu przysługująca
Kęsztortom
Odmiana herbu przysługująca
Kosmowskim
Odmiana herbu przysługująca
Makarowiczom
Odmiana herbu przysługująca :
Medekszom, Proszczowiczom

Odmiana herbu przysługująca
Olszewskim

Odmiana herbu przysługująca
Sapucho-Samsonowiczom

Odmiana herbu przysługująca
Siekierzom

Odmiana herbu przysługująca
Wańkowiczom (Wankowiczom)

Odmiana herbu przysługująca
Wasienczowiczom

Odmiana herbu przysługująca
WoronowiczomOdmiana herbu przysługująca hrabiom Ilińskim.
Z nich : Józef August (*1760 †1844) rzekomo otrzymał 22.V/1.VI.1779 dziedziczny tytuł
hrabiego w Galicji,
jego dwaj synowie : Henryk (*1792 †1871)
oraz Jan August Stanisław (*1795 †1860) otrzymali 7.VI.1850 tytuły hrabiów w Rosji,
a wnuk Aleksander August (†po 1908) potwierdzenie tego tytułu od cara Mikołaja II 21.V.1897.
Odmiana herbu przysługująca Sapiehom.
Herb złożony Lwa Sapiehy (*1557 †1633),
herby : na tarczy sercowej Lis - herb własny, Lilie - herb własny,
Pogoń Litewska
- herb babki ojczystej (Hanny Sanguszko), Ramię Zbrojne - herb własny,
Druck
- herb matki (Bohdany Druckiej-Sokolińskiej).  
Odmiana herbu przysługująca Sapiehom.
Herb złożony Jana Stanisława Sapiehy (*1589 †1635),
herby :
na tarczy sercowej Lis - herb własny, Ramię Zbrojne - herb własny,
Druck
- herb babki ojczystej (
Bohdany Druckiej-Sokolińskiej),
Dołęga
- herb babki macierzystej (Barbary Szreńskiej),
Lewart
- herb matki (Doroty Firlej)
.

Odmiana herbu przysługująca
hrabiom Sapiehom.
Z nich : Mikołaj (*1529 †1599) otrzymał 6.I.1572
od cesarza Maksymiliana II
tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
który nie był używany.
Inna odmiana herbu
przysługująca hrabiom Sapiehom.


Odmiana herbu przysługująca książętom Sapiehom.
(według Księgi herbowej rodów polskich Juliusza Ostrowskiego z 1897 r.)
Z nich :
Kazimierz Jan Paweł ( *1637 lub 1642 †1720), jego synowie :
Jerzy Stanisław (1668 †1732), Michał Franciszek (†1700) i Aleksander Paweł (1672 †1734) 
oraz brat Benedykt Paweł (†1707) otrzymali 14.IX.1700 od cesarza Leopolda I
tytuły książąt Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
w 1768 r. cały ród Sapiehów otrzymał od Sejmu Rzeczypospolitej
uznanie tytułów książąt w Polsce,
w 1824 r. Sapiehowie figurują na liście osób upoważnionych do używania
tytułów książęcych w Królestwie Polskim,
w 1874 r. (dyplom z 1880 r.) i w 1901 r. Sapiehowie otrzymali potwierdzenie
tytułów książęcych w Rosji.
Herby : Lis odmienny, Lilie, Ramię Zbrojne, Pogoń Litewska.


Inna odmiana herbu przysługująca książętom Sapiehom.
Z nich : Leon (*1803 †1878) otrzymał 25.II.1840 (dyplom z 26.IX.1845) od cesarza Ferdynanda I
potwierdzenie tytułu księcia w Austrii,
a 20.VII.1905 (dyplom z 20.IV.1906) wszyscy przedstawiciele rodu będący obywatelami
austriackimi uzyskali godność "Durchlaucht" (Altesse Sérénissime).
Herby : Lis odmienny, Lilie, Ramię Zbrojne, Pogoń Litewska, Hipocentaur,
Rużyński
, Słupy Giedymina (Kolumny), Kolumna.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Starzeńskim.
Z nich : bracia Maciej Maurycy (*1717 †1787) oraz Piotr (*1722 †1797) otrzymali
9/20.XII.1780 od cesarza Józefa II dziedziczne tytuły hrabiów w Galicji,
potwierdzone 7.XII.1799 w Prusach,
bracia : Józef (*1780 †1831) i Maciej Ignacy (*1789 †1844) otrzymali 19.X.1819
potwierdzenie tytułów w Królestwie Polskim,
rodzeństwo : Kazimierz Wadysław (*1816 †1899), Michał Konstanty (*1818 †1884),
Henryk Andrzej Jan (*1821 †1896)
i Zofia Barbara (*1828 †1867)
otrzymało 30.XI.1849 potwierdzenie tytułu w Rosji. 
Odmiana herbu przysługująca książętom Świrskim,
mającym pochodzić od książąt litewskich, którzy silnie rozrodzeni i zubożali w XVII w.
zaprzestali używania tytułu.