ŁODZIA (Nawa)

Herb : w polu czerwonym łódź złota.
Klejnot : godło na ogonie pawim.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb pochodzenia angielskiego, najstarsza pieczęć z 1303 r., najstarszy zapis z 1411 r.
Występował głównie w Wielkopolsce. 
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
o imieniu Miczucha.

Używało go około 170 rodzin :  ZOBACZ 

Herb podstawowy

 
Pierwotna forma herbu Odmiana herbu przysługująca
Jankowskim
Odmiana herbu przysługująca
Michal
skim


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Bnińskim.
Z nich : Łukasz Wiktor (*1738 †1818) otrzymał 5.VI.1798 od króla Fryderyka Wilhelma III
dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach,
bracia : Aleksander Stanisław (*1783 †1831) i Florenty (Florian) (*1789 †1835) 17.I.1816,
a ich kuzyn Józef January (*1787 †1846) 12.VI.1816 otrzymali od tegoż króla takie tytuły.


(1)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Kurnatowskim.
Z nich : Zygmunt (*1858 †1936) otrzymał w 1902 r. od papieża Leona XI
tytuł hrabiego dziedziczony na zasadzie primogenitury.

(2)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Ponińskim.
Z nich : Ignacy August otrzymał 4.VIII.1782 r. od króla Fryderyka Wilhelma II dziedziczny
tytuł hrabiego w Prusach, potwierdzony dla jego potomków 8.III.1842 i 8.III.1862 r. w Austrii,
Stanisława (*1779 †1847) otrzymał 10.IX.1840 r. od króla Fryderyka Wilhelma IV takiż
tytuł związany z posiadaniem dóbr Września, wygasły w 1924 r. w związku z ich utratą,
Antoni otrzymał 18.VIII.1841 tytuł hrabiego w Bawarii,
Władysław August (*1823 †1901) otrzymał 24.II.1880 od króla Humberta I
tytuł hrabiego we Włoszech, podobnie jak Bronisław 25.III.1888,
Adolf (*1855 †1932) otrzymał w 1908 r. od papieża Piusa X tytuł hrabiego dla siebie
i być może dla swoich synów Antoniego (*1882 †1915), Edwarda Juliusza Mariana (*1887 †1939)
oraz Adolfa Emeryka (*1896 †1968).


Odmiana herbu przysługująca książętom Ponińskim.
Z nich : bracia Adam Karol (*1732 †1798) oraz Kalikst (*1752 †1817) otrzymali 19.IV.1773
od Sejmu Rzeczypospolitej tytuły książąt.

Na tarczy herby :
1 - Szreniawa, 2 - nieznany, 3 - Łodzia, 4 - Wyssogota odmienna,
5 - Łodzia na tarczy sercowej Odmiana herbu przysługująca książętom Ponińskim.
Z nich : potomkowie Adama Karol (*1732 †1798) otrzymali 30.XII.1837 oraz 22.V.1841
tytuły książąt w Austrii, Aleksander Oskar (*1856 †1915) otrzymał 20.VII.1905 od cesarza
Franciszka Józefa I tytuł księcia w Austrii wraz z nadaniem tytulatury "Durchlaucht".

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Rogalińskim.
Z nich : Kacper (*ok.1725 †1788) otrzymał 1.IV.1787 od cesarza Józefa II
dziedziczny tytuł hrabiego Rzeszy (S.I.R.), który wygasł wraz z jego śmiercią.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Szołdrskim.
Z nich : Wiktor Tomasz (*1775 †1830) otrzymał 5.VI.1798 od króla Fryderyka Wilhelma III
dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach, uznany w 1820 r. przez Deputację Senatu
Królestwa Polskiego.