LUBICZ (Luba)

 

 

Herb : w polu błękitnym podkowa srebrna 
           z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim 
           srebrnym lub złotym i takimż w środku.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1348 r.,
najstarszy zapis z 1396 r.
Występował głównie w ziemi brzeskiej,
inowrocłwskiej, lubelskiej, łęczyckiej, 
poznańskiej, sandomierskiej i sieradzkiej. 

Używało go około 590 rodzin : 
ZOBACZ

 

LUBICZ I
Herb podstawowy

 
LUBICZ II
Wariant herbu podstawowego 
Odmiana herbu przysługująca
Abramowiczom
Odmiana herbu przysługująca
Abramowiczom-Łyżyńskim.
Z nobilitacji neofitów, braci : Franciszka
i Ludwika Abramowiczów- Łyżyńskich
z 1764 r.
Odmiana herbu przysługująca
Duryewskim
Odmiana herbu przysługująca
Dybowskim
Odmiana herbu przysługująca
Guzkowskim
LUBICZ III
Odmiana herbu przysługująca :
Hercykom, Kopotom, Mońkiewiczom, Stabrowskim, Szantyrom,
Tupikom, Wołkowickim
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
LUBICZ V
Odmiana herbu przysługująca
Mackiewiczom
LUBICZ V
Odmiana herbu przysługująca :
Mogilnickim, Piadzewskim
[ inne warianty tej odmiany herbu => ]
Odmiana herbu przysługująca
Osiecimskim.
Z nobilitacji Michała Jana Osiecimskiego
z 3.XII.1764 r.
Odmiana herbu przysługująca
Paczkowskim
Odmiana herbu przysługująca
Pajączkowskim (Pajanczkowskim)
Odmiana herbu przysługująca
Piwnickimj (von Leibitz z Piwnic)
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
Odmiana herbu przysługująca
Płotowskim
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
LUBICZ IV
Odmiana herbu przysługująca :
Silenkom, Silewiczom, Wińskim
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
Odmiana herbu przysługująca
Szyrmom

Odmiana herbu przysługująca
Watlewskim

Odmiana herbu przysługująca
Żabkom

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Osiecimskim.
Z nich : Kazimierz Robert (*1866 †1942) otrzymał 19.XI.1907 r. (dyplom 7.II.1908)
od cesarza Franciszka Józefa I dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii
oraz prawo noszenia nazwiska
Osiecimski-Hutten-Czapski.Odmiana herbu przysługująca hrabiom Orłowskim.
Z nich : Aleksander Stanisław Bruno (*1817 †1893) otrzymał w 1879 r. od króla Humberta I
tytuł hrabiego we Włoszech dziedziczny na zasadzie primogenitury,
w 1886 r. tenże monarcha udzielił mu prawa umieszczania tarczy herbowej
na płaszczu purpurowym podbitym gronostajami,
Ksawery Franciszek Aleksander (*1862 †1926) otrzymał w 1903 r.
potwierdzenie tytułu w Bawarii.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Piwnickim.
Z nich : Ignacy Józef (*1785 †1867) otrzymał w 1844 r. od króla Fryderyka Wilhelma IV
dziedziczny tytuł hrabiego we Prusach.