ŁUK (Łuk Napięty)

Herb : w polu czerwonym łuk napięty ze strzałą
           srebrną.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski znany od XVI w. występujący
głównie na Litwie i Rusi. 

Używało go około 135 rodzin 
ZOBACZ

Herb podstawowy  
Odmiana herbu przysługująca
Burna
kom
Odmiana śląska herbu przysługująca
Kosickim (Koschitzki, von Koschützki)
Odmiana herbu przysługująca
Kamińskim
Odmiana herbu przysługująca
Kaza
ńskim

Odmiana herbu przysługująca
Kosarzewskim
Odmiana herbu przysługująca
Safarewiczom

 Odmiana herbu przysługująca
Samowiczom
.
.