MĄDROSTKI (Śmiara)

Herb : w polu czerwonym rogacina
            przekrzyżowana srebrna zaćwieczona
            na takiejż zawiasie kotłowej.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1302 r.,
najstarszy zapis z 1414 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej. 

Używało go kilka rodzin :
Borzniowski, Gołecki, Kruszyna, Lissowski, Mikułowski, Wilczek