MALTZAN (Maltzahn)

 

Herb : w słup, w polu błękitnym dwie głowy
           zajęcze złote w słup, w polu złotym kiść
           winorośli czerwona pomiędzy dwoma
           takimiż liśćmi w słup.
Klejnot : pióra pawie wieńczące wachlarz
               złoty.
Labry : z prawej błękitne, a z lewej czerwone
             podbite złotem.

Herb pochodzenia meklemburskiego.

Używała go rodzina von Maltzan (Maltzahn),
pochodząca od żyjącego w końcu XII w.
Bernardusa de Mulsan
, lennika biskupa Ratzeburga. Na przełomie XV i XVI w. podzielili
się na dwie główne linie róóżniące się formą nazwiska :
- von Maltzan zu Wartenberg und Penzlin,
  pochodząca od Bernarda II (†przed 1525),
oraz
- von Maltzahn zu Cummerow und Sarow,
  pochodząca od jego brata Ludolfa III (†po 1528)
 

Odmiana herbu przysługująca baronom von Maltzan.
Z nich bracia : Joachim II (*ok.1491 †1556) i Jerzy V (*ok.1501 †1562) otrzymali w 1530 r.
od króla i późniejszego cesarza Ferdynanda I dziedziczne tytuły baronów w Czechach
potwierdzone w tym samym roku na sejmie Rzeszy Niemieckiej w Augsburgu.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Maltzan.
Z nich bracia : Joachim VI Wilhelm (*1661 †1728) i Mikołaj Andrzej (*1670 †1718)
otrzymali 10.II.1694 od cesarza Leopolda I dziedziczne tytuły hrabiów w Czechach.