MASSALSKI

Herb : w polu czerwonym litera "M" złota
           z zaćwieczonym takimż krzyżem
           kawalerskim.
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb pochodzenia ruskiego. 

Używało go kilka rodzin :
Baka, Chmilelnicki, Grimza, Krzywi(e)cki, Massalski, Pokotiło, Puciata, Suryn, Swołyński, Tu(c)hanowski, Wysocki

Herb podstawowy

 

Odmiana herbu przysługująca
Surynom

Odmiana herbu przysługująca
Krzywi(e)ckim

Odmiana herbu przysługująca
Puciatom

Odmiana herbu przysługująca :
Bakom, Grimzom, Pokotiłom Odmiana herbu przysługująca książętom Massalskim,
potomkom książąt czernichowskich z dynastii Rurykowiczów.