NAŁĘCZ (Pomłość, Nałęcz Jezioro)

 

Herb : w polu czerwonym pomłość (chusta)
           srebrna. 
Klejnot : panna w sukni czerwonej z przepaską
               srebrną na głowie między dwoma
               rogami jelenimi naturalnymi.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1293 r.,
najstarszy zapis z 1398 r.
Występował głównie w Wielkopolsce.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
o imieniu Koczan.

Używało go około 470 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy

 

Pierwotna forma herbu

Odmiana herbu przysługująca :
Czarnkowskim, Dzierżykraj-Morawskim

Odmiana herbu przysługująca
Dybowskim

Odmiana herbu przysługująca :
Koczanom, Koczanowskim, Lubodziejskim

Odmiana herbu przysługująca :
Koźmianom, Koźmiń
skim

Odmiana herbu przysługująca
Kunowskim

Odmiana herbu przysługująca
Łączyńskim
Odmiana herbu przysługująca
Nowosieleckim

Odmiana herbu przysługująca
Odachowskim

Odmiana herbu przysługująca
Pirawskim

Odmiana herbu przysługująca :
Sterpińskim, Zdzitowieckim


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Gorzeńskim (Ostrorogom-Gorzeńskim).
Z nich : Tymoteusz (*1743 †1825) oraz Ignacy Augustyn (*1743 †1816) otrzymali w 1774 r.
od króla Fryderyka II dziedziczne tytuły hrabiów w Prusach,
bracia : Antoni (†1880), Stanisław
(†1898) i Zygmunt (†1886) otrzymali w 1870 r.
zgodę na używanie nazwiska "Gorzeński-Ostroróg".


(1)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Kęszyckim.
Z nich : Marcin (*1834 †1900) otrzymał w 1875 r. od papieża Piusa IX tytuł hrabiego,
wygasły wraz z jego bezpotomną śmiercią.

(2)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Łączyńskim.
Z nich : Józef (†1800)
otrzymał 6.XI.1783 od cesarza Józefa II dziedziczny tytuł
hrabiego w Galicji.

(3)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Małachowskim.
Z nich : Stefan Franciszek Jacek (*1737 †1821) otrzymał 24.IV.1800
od cesarza Franciszka II dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji,
jego bratankowie : Stanisław Aleksander Ignacy (*1770 †1849),
Józef Tomasz Tadeusz (*1778 †1841), Ludwik Jakub Jan (*1783 †1856)
oraz Onufry Michał Nikodem (*1788 †1848) otrzymali w 1824 r. potwierdzenie
tytułów hrabiowskich w Królestwie Polskim,
Stanisław Aleksander Ignacy
wraz z bratankiem Władysławem Ignacym Błażejem (*1800 †1870)
oraz kuzynem i Ludwikiem Jakubem Janem otrzymali 2.VII.1844 takież potwierdzenie w Rosji,
a dwaj ostatni dodatkowo 5.VI.1852.

(4)
Odmiana herbu przysługując hrabiom
Ostrorogom.
Z nich : bracia Adam, Marcin, Aleksander oraz Izydor otrzymali 17.III.1783 od cesarza Józefa II potwierdzenie dziedzicznych tytułów hrabiów w Galicji,
Andrzej Mikołaj Józef otrzymał w 1824 r. potwierdzenie tytułu w Królestwie Polskim,
wdowa po nim Rozalia z Głogowskich oraz jego syn Leopold Władysław (†1850)
otrzymali 28.VI.1844 potwierdzenie tytułu w Rosji.


Inna odmiana herbu przysługująca hrabiom Małachowskim.
Z nich : Stanisław Aleksander Ignacy (*1736 †1809) otrzymał 6.VI.1804
od cesarza Franciszka II tytuł hrabiego w Galicji, wygasły wraz z jego bezpotomną śmiercią.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Moszczeńskim.
Z nich : Konstanty otrzymał 18.IV.1788 od cesarza Józefa II dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji,
Franciszek (†1819) otrzymał 30.VI.1803 od króla Fryderyk Wilhelma III potwierdzenie tytuł
w Prusach dla siebie i dla swojego bratanka
Stanisława
(*1778 †1837),
Arsen Antoni Ludwik, Bolesław Feliks Henryk, Józef Tadeusz oraz Jan Nepomucen Józef
otrzymali 31.XII.1856 potwierdzenie tytułów w Rosji.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Moszyńskim.
Z nich : bracia August Fryderyk (*1731 †1786) oraz Fryderyk Józef (*1738 †1817)
synowie Jana Kantego i Fryderyki Aleksandry hr. von Cosel córki naturalnej
króla Polski i księcia elektora saskiego Augusta II "Mocnego" otrzymali w 1730 r. wraz z matką
dziedziczne tytuły hrabiów w Saksonii.

Inna odmiana herbu przysługująca hrabiom Ostrorogom.
Z nich : Stanisław (†p. 1519) miał podobno otrzymać w 1516 lub 1518 r.
od cesarza dziedziczny tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
co nie znalazło potwierdzenia w dokumentach.Inna odmiana herbu przysługująca hrabiom Ostrorogom.Odmiana herbu przysługująca hrabiom Raczyńskim.
Z nich :
Kazimierz Jan (*1739 †1824) otrzymał 6.VII.1798 od króla Fryderyka Wilhelma III
dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach.Odmiana herbu przysługująca hrabiom Raczyńskim.
Z nich : bracia Edward (*1786 †1845) oraz Atanazy (*1788 †1874) otrzymali 1.II.1824
od króla Fryderyka Wilhelma III dziedziczne tytuły hrabiów w Prusach,
Edward Aleksander (*1847 †1926) otrzymał 6.XII.1904 austriackie zezwolenie
na posługiwanie się pruskim tytułem hrabiowskim jako zagranicznym oraz używanie
nazwiska "Hrabia von Raczynski-Raczynski",
Zygmunt Edward Kazimierz (*1861 †1937) otrzymał 27.I.1905 od cesarza Wilhelma II
dziedziczny tytuł hrabiego w Niemczech.Odmiana herbu mająca przysługiwać hrabiom Rostworowskim.
Z nich : Andrzej Jan Tadeusz (*1745 †1831) wystąpił w 1801 r. z wnioskiem o przyznanie
jemu oraz bratu
Franciszkowi Ksaweremu (*1749 †1816) dziedzicznych tytułów hrabiów
w Galicji oraz ponownie w 1828 r. Wnioski odrzucono ponieważ wnioskodawcy
nie posiadali żadnych dóbr na terenie cesarstwa austriackiego. Jednak przedstawiciele rodu
używali tytułów hrabiowskich i w ten sposób byli tytułowani również w oficjalnych dokumentach.