ODROWĄŻ (Odrowąs, Odrzywąs)

 

Herb : w polu czerwonym rogacina (strzała bez
           opierzenia) roztłuczona srebrna. 
Klejnot : na ogonie pawim rogacina roztłuczona
               w pas.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia morawskiego, najstarsza
pieczęć z 1350 r., najstarszy zapis z 1423 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej,
sandomierskiej i poznańskiej, na Kujawach, Śląsku i Rusi. 
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
o imieniu Wyszegerd.

Używało go około 200 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Pierwotna forma herbu Odmiana herbu
z herbarza galicyjskiego
Odmiana śląska herbu przysługująca
Biliczom (von Bilitsch)
Odmiana herbu przysługująca
Buchtom

Odmiana herbu przysługująca
Jeleńskim

Odmiana herbu przysługująca
Luskinom (Łuskinom)

Odmiana herbu przysługująca
Miłżeckim


Odmiana herbu przysługująca
Pieniążkom
Odmiana morawska herbu przysługująca
Tworkowskim (Tvorkovský z Kravař)
Odmiana herbu przysługująca
Żabom


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Chreptowiczom.
Z nich : Michał (*ok.1809 †1891) otrzymał w 1843 r. tytuł hrabiego w Rosji,
który po jego bezpotomnej śmierci przeszedł w 1893 r. na jego siostrzeńca.Odmiana herbu przysługująca hrabiom Sedlnickim (Sedlnitzký von Choltitz),
rodzinie pochodzenia czesko-morawskiego.
Z nich : Karol Juliusz (*1653 †1731) otrzymał 25.VII.1695 r. od cesarza Leopolda I
tytuł hrabiego S.I.R., a 16.IX.1695 hrabiego w Czechach, 
Stanisław Sydoniusz (*1836 †1913) otrzymał w 1908 r. tytuł hrabiego w Austrii,
Karol Józef Hiacynt (*1703 †1761) osiadł w Rzeczpospolitej, ożenił się z siostrą
hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego, został wojewodą podlaskim
oraz piastował stanowisko podskarbiego wielkiego koronnego.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Szydłowieckim.
Z nich : Krzysztof (*1467 †1532) otrzymał w 1527 r. od cesarza Maksymiliana I
tytuł "hrabiego na Szydłowcu", wygasły wraz z jego śmiercią.


Odmiana herbu przysługująca książętom Kapustom,
pochodzącym prawdopodobnie od książąt smoleńskich z dynastii Rurykowiczów.
Protoplastą rodu był żyjący w XV w. Iwan "Kapusta", a ostatnim męskim przedstawicielem
jego wnuk Andrzej Timofiejewicz
(*ok.1512 †1571/72).