OPPERSDORFF (Upprichtsdorf)

 

 

 

Herb : w polu czerwonym ukoronowana głowa
           gryfa srebrna .
Klejnot : samo godło.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego.

Używała go rodzina von Oppersdorff (Upprichtsdorff)

Herb podstawowy  


Odmiana herbu przysługująca baronom von Oppersdorff.
Z nich : bracia Jan (Hans) (*1514 †1584), Jerzy I (*1516 †1577) oraz Wilhelm (*1519 †1588)
otrzymali 21.IV.1554 od cesarza Ferdynanda I dziedziczne tytuły baronów
w Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.) z przydomkiem "von Aich und Friedstein",
synowie drugiego z nich : Fryderyk II (*1547 †1615) oraz Jerzy II Maksymilian (*1550 †1606)
otrzymali 12.II.1601 od cesarza Rudolfa II takież tytuły w Czechach.Odmiana herbu przysługująca hrabiomom von Oppersdorff.
Z nich : baron Jan Jerzy III (*1588 †1651) otrzymał 22.VI.1626 od cesarza Ferdynanda II
dziedziczny tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.), podobnie jego bracia :
Wacław (*1590 †1644)
i Fryderyk (*1593 †1636) otrzymali takież tytuły 30.IV.1635,
                syn ostatniego z nich Ferdynand Leopold (*1628 †1677) otrzymał w 1651 r.
od cesarza Ferdynanda III dziedziczny tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
a jego kuzyn z linii czeskiej Jan Euzebiusz Rudolf (*1670 †1727) otrzymał 22.VI.1722
takiż tytuł od cesarza Karola VI.