ORLA (Opala, Odrza, Saszor)

Herb : w polu srebrnym saszor (orzeł bez głowy)
           czerwony pod gwiazdą złotą.
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1340 r., najstarszy zapis z 1399 r.
Występował głównie w ziemi poznańskiej
i księstwie zatorskim. 

Używało go prawie 60 rodzin : 
ZOBACZ 

Herb podstawowy  
Odmiana śląska herbu przysługująca
Gierałtowskim (Geraltowski)
Odmiana śląska herbu przysługująca
Palczowskim
Odmiana herbu przysługująca :
Suskim, Czarnockim.

Z nobilitacji Kacpra Suskiego Castiglione z 21.II.1564 r.
oraz Jana Czarnockiego z 4.VII.1569 r.