OSTOJA (Mościc)

 

Herb : w polu czerwonym między dwoma
          półksiężycami w pas, barkami ku sobie,
          złotymi miecz srebrny.
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1358 r., najstarszy zapis z 1383 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej
sandomierskiej, lubelskiej, łęczyckiej, sieradzkiej, poznańskiej, na Rusi i w Prusach Królewskich. 

Używało go prawie 310 rodzin : 
ZOBACZ 

Herb podstawowy  

Pierwotna forma herbu OSTOJA PRUSKA
Odmiana herbu przysługująca :
Finkom, Lniskim, Skrzysze(o)wskim
Odmiana śląska herbu przysługująca :
Gawłowskim (Gawlowski von Gawlow),
Karlinskim (Carlinski von Carlowitz)
Odmiana herbu przysługująca :
Korzeniewiczom, Wysockim
Odmiana herbu przysługująca
Krallom
.
Z nobilitacji Ludwika Kralla z 1768 r.
Odmiana herbu przysługująca
Mikl(ł)aszewskim.
Z nobilitacji Mateusza Mikl(ł)aszewskiego
z 1569 r.
Odmiana herbu przysługująca
Ordom
Odmiana śląska herbu przysługująca
Osieckim (Osietzki, Osetzki)
Odmiana herbu przysługująca
Ostaszewskim.
Z nobilitacji Michała Ostaszewskiego
z 15 i 17.III.1785 r.
Odmiana herbu przysługująca
Pokroszyńskim
Odmiana śląska herbu przysługująca
Szymońskim (Schimony von Schimonsky)
Odmiana herbu przysługująca
Szyszkom

Odmiana herbu przysługująca
Ściborowi ze Ściborzyc (*1347
†1414)
rycerzowi polskiemu na służbie
Zygmunta Luksemburskiego,

króla Węgier i cesarza.
 Odmiana herbu przysługująca
Turkułłom
.
Z nobilitacji Bazylego Turkułła z 1676 r.
Odmiana herbu przysługująca
Zawadzkim
Odmiana herbu przysługująca
baronom Czechowiczom.
Z nich : Roch (*1740 †?) otrzymał 27.VI.1783
od cesarza Józefa II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Mikorskim.
Z nich : Józef Andrzej (†po 1798) otrzymał w 1798 r.
od króla Fryderyka Wilhelma II dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach,
jego syn Jan Chryzostom Andrzej (*1776 †1849) otrzymał w 1824 r. potwierdzenie
tego tytułu w Królestwie Polskim.