PAŁUKI (Pałuka)


 


 

Herb : w polu (czerwonym ?) topór (srebrny ?)
           z (takimż ?) krzyżem kawalerskim
           zaćwieczonym na obuchu. 
Klejnot : nieznany.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, najstarsze pieczęcie z lat 1292-1302. 

Występował w Wielkopolsce.
Zaginął najprawdopodobniej na przełomie
XIV i XV w. zastąpiony przez mający podobne godło herb Topór.

Używały go kilka rodzin :
Białośliwski, Danaborski, Golanczewski, Grylewski, Kcyński, Kleczewski, Słupski,
Starski, Toniszewski, Zbyszewski