PAWĘZA

 

Herb : w polu czerwonym jabłko złote 
           lub zielone, zaćwieczone krzyżem złotym
           lub srebrnym, przebite trzema mieczami :
           dwoma w skos i skos lewy, trzecim
           na opak.
Klejnot : ogon pawi lub trzy pióra strusie.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego, znany od XVI w.
Uważany za odmianę herbu Herburt 

Używało go nieco ponad 10 rodzin :
Guzikowski, Koziek, Kozrogowicz,
Modzele(o)wski, Mozalewski, Pawęs(z)ki, Pawęzowski, Powęski, Skarga, Worona,
Woronicz

Herb podstawowy

 
Inny wariant herbu podstawowego Odmiana herbu przysługująca
Modzele(o)wskim