PILAWA (Piława)

Herb : w polu błękitnym półtrzeciakrzyż srebrny.
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : błękitne podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1419 r., najstarszy zapis z 1386 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej
i sandomierskiej oraz na Rusi.

Używało go około 75 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca
Łąckim

ZŁOTA PILAWA
Odmiana herbu przysługująca Potockim 
(z linii prymasowskiej)


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Potockim z linii hetmańskiej.
Z nich :
z gałęzi z Brodów - Franciszek Stanisław Józef (*1788 †1853) otrzymał w 1824 r.
uznanie tytułu hrabiowskiego w Królestwie Polskim, a 16.VII.1838 od cara Mikołaja I
dziedziczny tytuł hrabiowski w Rosji wygasły z jego śmiercią,

z gałęzi z Łańcuta (odnogi z Łańcuta) - ordynaci na Łańcucie używali tradycyjnie tytułu hrabiów,
który mieli rzekomo otrzymać w 1866 r. na mocy tak zwanego listu cesarskiego,

z gałęzi z Łańcuta (odnogi z Antonin) - Józef Mikołaj Ksawery (*1862 †1922) otrzymał w 1890 r.
od cara Aleksandra III uprawnienie do zapisania się w części IV rejestru szlachty wołyńskiej
z tytułem hrabiowskim, rzekomo przysługującego tej gałęzi rodu w Austrii, w 1893 r. dokonano
wpisu w części IV księgi szlachty guberni wołyńskiej,

z gałęzi z Łańcuta (odnogi z Krzeszowic) - przedstawiciele tej części rodu używali tradycyjnie
tytułu hrabiowskiego i figurowali z tytułem w aktach urzędowych w Galicji, formalnego nadania
nigdy jednak nie otrzymali,

z gałęzi z Tulczyna - Konstanty Józef (*1846 †1909) otrzymał 28.IV.1903 od cara Mikołaja II dziedziczny tytuł hrabiowski w Rosji dla siebie i swoich synów,

z gałęzi z Wilanowa - dzieci Eustachego : Cecylia Urszula (*ok.1747 †1772),
Kajetan (†przed 1803), Ignacy (*1750 †1809), Jerzy Michał (*1753 †po 1792),
Stanisław Kostka (*1755 †1821)
oraz Jan Nepomucen (*1760 †po 1815) otrzymały w 1784 r.
od cesarza Józefa II dziedziczne tytuły hrabiowskie w Galicji,
Aleksander Stanisław (*1776 †1845) otrzymał w 1843 r. od cara Mikołaja I dziedziczny tytuł
hrabiowski w Rosji dla siebie i swoich dwóch synów Augusta (*1806 †1867)
i Stanisława (*1825 †1887), trzeci syn Maurycy (*1812 †1879) otrzymał od cara Aleksandra II
takiż tytuł w 1859 r.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Potockim z linii prymasowskiej.
Z nich :
z gałęzi z Monasterzysk, Rymanowa i Olszy - Antoni Norbert (*1870 †1850) figuruje w 1824 r.
na liście uprawnionych do tytułu hrabiowskiego w Królestwie Polskim,
tytuł ten nie uzyskał sankcji prawnej po 1836 r.,

z gałęzi z Buczacza - Dominik (†1803) otrzymał 20.IX.1777 (dyplom z 1788 r.) dziedziczny
tytuł hrabiowski w Galicji,

z gałęzi z Chrząstowa, Moskarzewa i Praszki - Michał (*1790 †1855) figuruje w 1824 r.
na liście osób uprawnionych do noszenia tytułu hrabiowskiego w Królestwie Polskim,
tytuł ten nie uzyskał sankcji prawnej po 1836 r. 


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Potockim z linii wielkopolskiej.
Z nich : Bolesław Eulogiusz (*1829 †1898) otrzymał 6.V.1889 od papieża Leona XIII dla siebie
i swoich dwóch synów Józefa (*1872 †1912) i Bolesława (*1879 †przed 1912)
tytuły hrabiowskie dziedziczone na zasadzie primogenitury, które wygasły
wraz z ich bezpotomną śmiercią.