PLATER (von dem Broel gennant Plater)

 

Herb : w polu czerwonym trzy pasy srebrne,
           na nich takiż skos.
Klejnot : trzy pióra strusie, srebrne między
               czerwonymi.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego. Przeniesiony
do Inflant w XIV w.

Używało go kilka rodzin :
Czarnoszewicz, Plater (von dem Broel
gennant Plater), Prorwicz

Herb podstawowy  


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Broel-Platerom,
którzy figurowali z tytułami hrabiów w Kurlandzkiej Izbie Rycerskiej
(Kurlandische Ritterbank)
od 1774 r.Odmiana herbu przysługująca hrabiom Broel-Platerom,
Z nich : Adam Kazimierz (*1824 †1878) z gałęzi wielkopolskiej linii inflanckiej otrzymał
w 1869 r. od króla Wilhelma I potwierdzenie tytułu hrabiego w Prusach, 
bracia Konstanty Maria Jan (*1855 †1885) oraz Jan Chrzciciel Ignacy (*1858 †1935)
przedstawiciele linii żmudzkiej otrzymali 9.VII.1884 od cesarza Franciszka Józefa I
potwierdzenie tytułu hrabiowskiego w Austrii,
inni przedstawiciele rodu otrzymali potwierdzenie tytułu w Rosji w 1829 i 1843 r.Odmiana herbu przysługująca hrabiom Plater-Zyberkom,
jednej z gałęzi linii inflanckiej rodu Broel-Platerów.
Z nich : Michał (*1777 †1863) żonaty z Izabelą Heleną (*1785 †1849) ostatnią przedstawicielką
rodu Zyberków (von Sieberg zu Wischling) otrzymał 10.VII.1803 od cara Aleksandra I
dziedziczny tytuły hrabiego w Rosji z prawem używania nazwiska Plater-Zyberk
i połączonych herbów rodów Broel-Plater i Zyberk,
Tadeusz Feliks Benedykt (*1906 †1978) otrzymał w 1970 r. od króla Baldwina I
potwierdzenie tytułu hrabiowskiego w Belgii.