POBÓG (Pobodze, Pobożany)

 

Herb : w polu błękitnym podkowa srebrna 
           z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim
           złotym.
Klejnot : pół charta srebrnego z obrożą złotą.
Labry : błękitne podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1396 r., najstarszy zapis z 1403 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej 
i poznańskiej oraz na Mazowszu.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
o imieniu Rało.

Używało go około 200 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

Pierwotna forma herbu

Odmiana herbu przysługująca
Barberiuszom

Odmiana herbu przysługująca :
Brzuchańskim, Jakubowiczom,
Nieroszyńskim, Petelczycom

Odmiana herbu przysługująca
Kiersnowskim

 

Odmiana herbu przysługująca
Krasnodębskim

Odmiana herbu przysługująca
Montowtom

 

Odmiana herbu przysługująca
Nasterowiczom

Odmiana herbu przysługująca
Nieczajom

Odmiana herbu przysługująca
Nowickim
Odmiana herbu przysługująca
Sawaniewskim

Odmiana herbu przysługująca
Spędowskim

Odmiana herbu przysługująca
Suchodolskim

Odmiana herbu przysługująca
Surgolewskim
Odmiana herbu przysługująca
Szuksztom

Odmiana herbu przysługująca
Tołoczkom

Odmiana herbu przysługująca
Wiekowiczom

Odmiana herbu przysługująca
Doschotom


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Rzyszczewskim.
Z nich : Józef Adam (*1813 †1884) otrzymał 9.IX.1845 (dyplom 27.I.1857)
od cesarza Ferdynanda I dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii,
Józef Kalikst (*1893 †po 1955) otrzymał w 1913 r. prawo noszenia
nazwiska "Rzyszczewski-Stadion" w Bawarii,
bracia : Michał Maksymilian (*1840 †1881) i Zygmunt Walenty Celestyn (*1844 †?)
otrzymali uznanie tytułów we Włoszech.


Odmiana herbu przysługująca książętom Koniecpolskim.
Z nich : Stanisław (*1591 †1646) otrzymał 8.VIII.1637 od cesarza Ferdynanda III
dziedziczny tytuł księcia Rzeszy (S.I.R.) dla siebie oraz dla swojego syna
Aleksandra (*1620 †1659), wygasły wraz z bezpotomną śmiercią jego wnuka Stanisława (†1682).Inny wariant odmiany herbu przysługującej książętom Koniecpolskim.
Herb złożony Stanisława ks. Koniecpolskiego (*po 1643 †1682),
herby : Pobóg - herb własny, Jelita - herb matki (Joanny Barbary Zamoyskiej),
Szreniawa bez krzyża
- herb babki ojczystej (Krystyny Lubomirskiej),
Ostrogski
- herb babki macierzystej (Katarzyny ks. Ostrogskiej).