PODHORSKI


 

Herb : w polu czerwonym jabłko monarsze
           błękitne z trzema zaćwieczonymi krzyżami 
           kawalerskimi złotymi w rosochę, tarcza
           okryta płaszczem podbitym gronostajami,
           zwieńczonym mitrą książęcą, dewiza
           "Jure suo".

Herb pochodzenia ruskiego. 

Używali go książęta
Podhorscy 
pochodzący prawdopodobnie od książąt ruskich
z dynastii Rurykowiczów.