POGOŃ RUSKA (Święty Jerzy)

 

 

Herb : w polu czerwonym rycerz zbrojny  
           (św.Jerzy) srebrny na takimż koniu
           wspiętym, ubrany w płaszcz błękitny,
           trzymający oburącz włócznią wbitą
           w paszczę, leżącego pod nogami konia
           smoka zielonego lub czarnego. 
Klejnot : mitra książęca.
Labry : brak.

Herb pochodzenia ruskiego.

Jeden z herbów książąt ruskich z dynastii Rurykowiczów, w tym władców Wielkiego Księstwa Moskiewskiego.
W Rzeczpospolitej używali go książęta : Czetwertyńscy, Szujscy, być może Prońscy
oraz najprawdopodobniej pierwotnie Ostrogscy,
Zasławscy i Ogińscy.

Herb podstawowy  ŚWIĘTY JERZY
Pierwotny herb przysługujący
książętom Czetwertyńskim

mającym pochodzić od książąt
turowsko-pińskich z dynastii Rurykowiczów.
Protoplastą rodu był kniaź Aleksander właściciel dóbr Czetwertnia nad Styrem na Wołyniu, wzmiankowany w 2 połowie XIV w.

CZETWERTNIA
Późniejszy herb przysługujący
książętom Czetwertyńskim,
używany na równi z herbem pierwotnym.

Inna odmiana herbu przysługującej książętom Czetwertyńskim.
Na tarczy herby :
1 i 4 - Pogoń Ruska czyli Święty Jerzy, 2 i 3 - Czetwertnia

Odmiany herbu przysługująca książętom Czetwertyńskim w Rosji.


Odmiana herbu przysługującą w Rzeczpospolitej książętom Szujskim,
pochodzącym od książąt suzdalskich z dynastii Rurykowiczów.
Protoplastą polskiej gałęzi rodu był kniaź Iwan "Gubka" (†ok.1560), który w 1534 r.
zbiegł z Wielkiego Księstwa Moskiewskiego na Litwę.

Inny wariant odmiany herbu przysługującej książętom Szujskim w Rosji.
Na tarczy herby :
1 i 4 - księstwa suzdalskiego, 2 i 3 - księstwa niżegorodzkiego,
na tarczy sercowej - Pogoń Ruska czyli Święty Jerzy.