POGONIA (Bożezdarz, Zdarzbog)

Herb : w polu złotym lub czerwonym ręka
           zbrojna srebrna z mieczem, wychodząca
           w prawo z obłoku błękitnego.
Klejnot : ręka zbrojna z mieczem.
Labry : złote podbite srebrem.

Herb polski, nadany przez króla Władysława Jagiełłę w 1434 r. Mikołajowi, wójtowi lelowskiemu.

Używało go około 70 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Wariant herbu podstawowego