PÓŁKOZIC  (Połukoza, Oślagłowa)

Herb : w polu czerwonym głowa ośla wprost 
           srebrna.
Klejnot : pół kozła srebrnego.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1354 r., najstarszy zapis z 1382 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej,
lubelskiej, łęczyckiej i sieradzkiej.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar Wołczko Kulwa.

Używało go około 115 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Pierwotna forma herbu Odmiana herbu przysługująca :
Machnic
kim, Sawnowskim
Odmiana herbu przysługująca
Ma
skiewiczom.
Z nobilitacji Aleksandra Teodora Maskiewicza
z 1676 r.
Odmiana herbu przysługująca
Radziejewskim
Odmiana herbu przysługująca
Utratowskim.
Z nobilitacji Mikołaja Utratowskiego
z 1662 r.
Odmiana herbu przysługująca
hrabiom Młodeckim.
Z nich : Józef Mikołaj Antoni Marcin 
otrzymał w 1881 r. od papieża Leona XIII
tytuł hrabiego dziedziczny na zasadzie primogenitury.