PORAJ (Róża)

Herb : w polu czerwonym róża srebrna.
Klejnot : samo godło.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia czesko-morawskiego, najstarsza polska pieczęć z 1352 r., najstarszy zapis z 1386 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej
i sandomierskiej, w Wielkopolsce i na Mazowszu.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar Mikołaj Bylimin.

Używało go około 195 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Pierwotna forma herbu  Odmiana herbu przysługująca
Andrych(i)ewiczom.
Z nobilitacji Franciszka Andrychewicza
z 1782 r.

Odmiana herbu przysługująca
Chomińskim
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
Odmiana herbu przysługująca
Kęsowskim
Odmiana herbu przysługująca
Królikowskim
Odmiana herbu przysługująca
Pisieńskim

Odmiana herbu przysługująca
Plemięckim

Odmiana herbu przysługująca
Prążewskim

Odmiana herbu przysługująca
Radyńskim
Odmiana herbu przysługująca
Rosenom
Odmiana herbu przysługująca
Rupińskim
Odmiana herbu przysługująca
Szadlińskim
Odmiana herbu przysługująca :
Trebnicom, Trebnickim, Trebnitzom


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Męcińskim.
Z nich : Adam Albert (†1805) otrzymał 28.VIII.1801 od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji, potwierdzony w 1824 r. w Królestwie Polskim
dla jego synów Wojciecha (†1839) oraz Stanisława Walentego (†1850).

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Mniszkom.
Z nich : Adam Józef (†1784) otrzymał 11.II.1783 od cesarza Józefa II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.