PRAŻMA (Praschma)

 

 

 

Herb : w polu błękitnym dwa rogi jelenie złote
           osadzone na takiejż części czaszki.
Klejnot : samo godło.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb pochodzenia morawskiego.

Używała go rodzina Prażma z Bilkova
(Praschma von Bilkau)
,
będąca gałęzią
starego morawskiego rodu Ranożirowców.
Byli właścicielami Niemodlina i Frydka
na Górnym Śląsku. 

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Prażmom z Bilkova (Praschma von Bilkau).
Z nich : Jan Bernard (*ok.1603  †1668) otrzymał 24.V.1655 od cesarza Ferdynanda III
dziedziczny tytuł hrabiego w Czechach.